Tuesday, April 13, 2010

SHOLAT SUNNAH YANG MEMPUNYAI SEBAB TERLEBIH DAHULU

Pembagian yang kedua dari sholat sunnah yang mempunyai sebab terdahulu (dilakukannya sholat sunnah tersebut karena mempunyai sebab terdahulu), yaitu sholat sunnah yang sunnah di lakukan dengan berjamaah yakni sholat dua khusuf (sholat gerhana matahari dan bulan). Dan hukumnya sunnah muakkad. Paling sedikitnya dua rikaat eperti terbitnya sholat dzuhur contohnya: seorang takbirotul ihrom dengan niat sholat khusuf atau kusuf dan di tengah-tengah dua rokaat, pada tiap-tiap rokaat terdapat dua berdirian dan dua ruku’an maka takbirotul ihrom dengan niat yang disebutkan. Kemudian setelah membaca iftitah dan taawwudz membaca al-fatihah dan ruku’ kemudian I’tidal dan membaca al-fatihah yang kedua. Dan ruku’ yang kedua kenudian u’tidal yang kedua kenudian sujud dengan dua sujud dan melakukannya dengan tuma’ninah pada tempatnya. Dan ni terhitung satu rokaat kemudian melakukan rokaat yang lain seperti rokaat yang pertama.

Dan sempurnanya dua rokaat yaitu takbirotul ihrom dengan niat yang disebutkan pada tiap-tiap rokaat terdapat dua berdirian yang memanjangkan bacaan dalam keduanya. Maka pada berdiri yang pertama setelah fatihah dan setelah iftitah dan taawwudz membaca surat al-baqoroh dengan sempurna itu sebaiknya. Dan jika tidak maka kira-kiranya al-baqoroh dan pada berdiri yang kedua kira-kira membaca 200 ayat dari surat al-baqoroh. Dan pada berdiri yang ketika membaca kira-kira 250 ayat dari surat al-baqoroh dan pada berdiri yang keempat kira-kira membaca 100 ayat dari surat al-baqoroh.

Menurut qoul Mujtama’:

Pada berdiri yang kedua membaca surat al-Imron atau kira-kiranya.

Pada berdiri yang ketiga mambaca surat an-nisa’ atau kira-kiranya.

Pada berdiri yang keempat membaca surat al-maidah atrau kira-kiranya.

Dan pada tiap-tiap rokaat terdapat dua ruku’an yang memanjangkan tasbih didalamnya.

Pada ruku’ yang pertama membaca kira-kira 100 ayat dari surat al-baqoroh.

Pada ruku’ yang kedua membaca kira-kira 80 ayat dari surat al-baqoroh.

Pada ruku’ yang ketiga membca kira-kira 70 ayat dari surat al-baqoroh dengan mendahulukan

Pada ruku’ yang keempat membaca kira-kira 50 ayat dari surat al-baqoroh menurut qoul mujtama’.

Dan menurut qoul mujtama’ bahwa sanya nenanjangkan sujud, sujud yang pertama dari tiap-tiap itu seperto ruku’ yang pertama

No comments:

Post a Comment